Faaliyet Alanlarımız

SESA Düşünce;

Siyaset-Ekonomi-Strateji ve Araştırma alanlarında fikir-proje üreten; söz konusu alanlarda araştırmalar yapan çözüm odaklı bir organizasyonudur.

SESA Düşünce, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür;

SESA Düşünce, Politik hayatımızın aktörleri olan Siyasi Partilere, Liderlere, ülkenin siyasi yapısı ve durumu üzerine görüş, düşünce ve fikirlerini aktarır.

Bu bağlamda araştırma ve inceleme çalışmalarıyla halkın nabzını, Sokağın Sesini dinleyen SESA Düşünce, ÜLKE GENELİNDE TÜM İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANARAK GENİŞ BİR KİTLEYE ULAŞARAK HALKIN EĞİLİMLERİNİ YERİNDE GÖZLEMLER; ELDE EDİLEN VERİLERİ İLGİLİLERE ARZ EDER.


SESA Düşünce, halkın gönlüne ve zihin dünyasında karşılık bulacak SÖYLEM-SLOGAN üretir.


SESA Düşünce, Siyasi Partilerin ve Liderlerin yapacakları organizasyonlara(Miting-Toplantı-Açık Oturumlar) öncesi ilgililere ön bilgiler sunar. Yapılacak Organizasyonların ilgi çekmesi için Değişik-Çarpıcı ve Etkileyici YÖNTEMLER konusunda önerilerde bulunur.

SESA Düşünce, siyaset sahnesinde görev almak isteyen kişilere, oluşumlara teknik destek sağlamak adına Danışmanlık yapar.

SESA Düşünce, Siyasi Partilerin, Liderlerin ve politik oluşumların talepleri konusunda istenilen araştırma ve inceleme yaparak ulaştığı sonuçları ilgililere sunar.

SESA Düşünce, seçim öncesi Partilerin, Liderlerin, Oluşumların ve siyasette rol almak isteyen Kişilerin toplumsal karşılıktaki durumlarını sahada ölçümleyerek ulaşacağı verileri ANKET tekniğine göre düzenleyerek ilgililere arz eder.

SESA Düşünce, Partilerin, Liderlerin ve Oluşumların talebi doğrultusunda seçim öncesi kendilerine aday adayı olarak başvuruda bulunan kişilerin yereldeki karşılıklarını inceleyerek bu kişilerin seçilme şanslarını matematik veriler ışığında inceler.

SESA Düşünce, iktisadi hayatımızın çekici gücü olan Şirketlere, Firmalara ekonomik alanda danışmanlık yapar.

SESA Düşünce, Şirket ve Firmaların talebi üzerine kuruluşlarının üretim sahalarıyla alakalı AR-GE çalışması yaparak ekonomik bu yapıların üretim öncesi öğrenmek istedikleri tüm bulguları araştır, elde ettiği verileri ilgililere sunar.

SESA Düşünce, Ticari hayatı yakından ilgilendiren ekonomik gelişimleri yakından izleyerek kendisiyle çalışan Şirketleri, Firmaları Ulusal ve Küresel ekonominin gidişatı üzerinde bilgilendirir.

SESA Düşünce, Şirket ve Firmaların Ulusal ve Küresel ölçekte tanınabilirliliklerini isteyen kurumsal yapılara Reklam ve Organizasyon hususlarında fikri ve teknik destek sağlar.

SESA Düşünce, Ekonomik alanlarda meydana gelen yeni proje ve teknolojik gelişmeleri izleyerek şirket ve Firmalara ufuk açıcı önerilerde bulunur.

SONUÇ

SESA Düşünce BİLGİ GÜÇTÜR ilkesinden hareket ederken gelecek yüzyılın BİLGİ ÇAĞI olacağına inanır.

SESA Düşünce GÜÇLÜ BİLGİ’ ye ulaşmanın sarsılmaz ilkesi olarak SAHA ÇALIŞMASINI tüm çalışmalarına rehber yapar
En Derin Saygılarımızla

Sedat ERİŞ
SE-SA DÜŞÜNCE ve SE-SA HABER Başkanı

 


Yazdır