Kuruluş Bildirgesi

Gerekçe :

Bir ülkenin en büyük zenginliği içinde barındırdığı insan hazineleridir.

Devlet denen organizma bazen içindeki siyaset ve bürokrasi bileşenleriyle birlikte milletin sorunlarını çözme noktasında değerli proje ve fikirlere ihtiyaç duyar.

Devlet aklı, toplum zekası, birey düşüncesi denklemini doğru bir sisteme oturtamayan ülkelerin içinde yaşadıkları çağa ayak uydurması çok zordur.

Ülkemizde devlet ve onu yönetenler çoğu zaman ülke sorunlarına çözüm noktasında danışmanlık görevi üstlenen bazı kuruluşların fikirlerini öğrenmek ister.

Dar bir kadro ve akademisyen insanlara sahip söz konusu danışmanlık yapıları genellikle masabaşı analitik çözümler yaparken milletten kopukturlar ve sokağın sesini duymakta zaafiyet göstermektedirler.

Bu cennet vatanın geleceğe ümitle bakmasının tek yolu bu yurdun sorunları ile dertlenen ve zihnini çözümler noktasında zorlayan herkesin öncelikle milletin ve devletin kalınması ve evlatlarının geleceği adına elinden geleni içten ve samimi bir biçimde ortaya çıkarması, paylaşması, tarihi, vicdani ve insani bir zorunluluktur.

Amaç ve Hedefler:

Sesa düşünce ülkenin kalkınmasına katkı sağlaycak düşünce, fikir ve projeleri günyüzüne çıkarırken bu toprakların değerli beyinlerine fırsat ve imkan sağlayacak bir köprü vazifesi inşa etmek gayretindedir.

Sesa düşünce geniş bir boyutta fikir-düşünce ve proje havuzu oluştururken, üyeleri arasında etkin bir dostluk ve iletişim kurmayı amaçlar bu hususta zihinsel üretim zenginliğini toplumun önüne koyma çabasını gösterir.

devlet işleyişinde ortaya çıkan sorunlara karşılık insanlarımızın çözüm önerilerini devletin ciddi kurumlarının önüne koyup birey-devlet-toplum arasındaki iletişimi sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturmaya öncülük etmek amacındadır.

Sesa düşünce siyasetten, ekonomiye oradan teknolojik gelişmeden kültür, sanat ve spora kadar bir çok hayat alanında etkin ve yetkin fikirleri ve projeleri tanıtarak sosyal hayatın gelişimine zenginlik katmak adına yoğun bir çaba içinde olmaya çaba gösterir.

Alile-toplum ve şehir hayatına katkı sağlayacak lokal sorunları devlet yöneticilerinin önüne koyarak devlet-toplum dayanışmasında aracı bir kurum olarakgörev ifa etmeye gayret gösterir.

Ortak akıl ışığında asgari müştereklerde toplumsal bir dayanışma ve fikir gücü oluşturmak ses düşüncenin ana hedefidir.

İlkelerimiz : 

Sesa düşünce ortak akılla toplumsal bir fikir ve proje üretim ortaya çıkarma yolunda yürüyen bir fikir düşünce kulübüdür.

Sesa düşünce her fikre, her düşünceye ve tüm siyasi yapılara eşit mesafede ve saygılıdır.

Sesa düşünce çözüm odaklı ve projecidir.

Sesa düşünce hiç bir yapının veya kurumun arka bahçesi değildir ve olmayacaktır. Bu bağlamda sesa düşüncenin tek ilkesi vardır. "Milleteve çocuklarımızın geleceğine hizmet etmek."

Sesa düşüncenin kapısı, millete hizmet-geleceği inşa etmek duygularını yüreğinde hisseden bütün güzel insanlara sonuna kadar açıktır.

Sesa düşünce iftira kokan eleştirilere, siyasi polemiğe, topolumsal dedikoduya, yararsız ve ayrışma kokan her türlü zararlı düşünceye kapalıdır.

Sesa düşünce çıkarsız, beklentisiz ve sadece cenabı allahın rızası adına insanlarımıza hizmet etmeyi kendine misyon ve vizyon olarak kabul edenlerin oluşturacağı bir yapıdır.

Çalışma yöntemleri:

Sürekli hizmet-iletişim ve istikrarlı bir çizgi sesa düşüncenin en temel çalışma yöntemidir. çalışmalarımızın ana başlıkları kurulma sürecinde olup web sitemizde çok ayrıntılı olarak anlatılacak ve gönülleri ve zihinleri tatmin edecek bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca sesa haber patentli bir internet gazetemiz çok yakında devreye alınacaktır. Sesa Haber internet sitemizde isteyen üğyelerimiz yaşadıkları kentlerdeki sorunları ve çözüm önerilerini y6azabilirken, üyelerimiz kendi taleplerine göre yazacakları makaleleri yayınlayabilecektir.

Eylem sürecinde kullanılacak araçları : Sesa Düşünce yapacağı bütün çalışmalarda toplumun duygu ve düşüncelerini yerinde ve ilk ağızdan öğrenmek için saha çalışmalarına ağırlık verecektır. Bu bağlamda yüz-yüze iletişim Sesa Düşünce'nin kullanacağı temel araç olacaktır. 

Günümüz hayatında sosyal medya en önemli bir iletişim aracı görevi yürütmektedir. Sosyal medyanın hızlı, etkili ve her an her bireye kolayca ulaşabilme yetenği kendini görsel medyadan daha önemli kılmaktadır.Bu noktadan hareketle geniş tasarımlı ve içerik zenginliği güçlü olan iki web sayfamız devreye alınmıştır. Web Sayfamız aynı zamanda sosyal medyanın diğer bileşenleri olan facebook, twitter, instagram ile uyumlu ve koordinasyonlu olacaktır.

Sesa düşünce kendisine kolay, hızlı ulaşmak isteyen takipçilerine whatsapp web adresleri ve telefon numaraları vererek izleyenleriyle istikrarlı ve etkin bir iletişim sağlayacaktır.

Sesa düşünce tamamen fahri bir hizmet olarak izleyenlerinin değişik sorunlarına yardımcı olacak yapılar oluşturacaktır.

Sesa düşünce kendisine üye olan tüm izleyenlerinin yaşamda karşılaştıkları sounlara (hukuk problemlerinden bürokratik sounlara kadar yaşamın tüm alanlarında) uzmanları vasıtasıyla bu problemlere karşı sağlıklı, mevzuata uygun olarak danışmanlık yapacak bu konuda sesa düşünce maddi hiç bir beklenti içinde olmayacaktır. 

 

 

 

 


Yazdır