SESA Düşünce Oluşumundan Büyük Araştırma

2023 Yılında ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimler öncesinde siyasi hayatımızda iktidarı elde tutmak veya iktidarı ele geçirmek iddiasındaki siyasi partilerin çabalarını izlerken aynı zamanda , politik arenada köşe kapmak isteyen birçok yeni partileşme hareketlerine tanık olmaktayız.

SESA Düşünce olarak 2020 Yılının Ağustos ayında araştırma çalışmamıza başladık ve  ülke genelinde yaptığımız ARAŞTIRMAYI bugün itibarıyla bitirdik. 

’2023 Yılı Seçimlerine Bugünden Bakış’’  başlıklı çalışmayla bu tarihte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerine yönelik öngörülerimizi ve  araştırma çalışmasında elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak ulaştığımız detaylar ve bulguları rapor haline getirdik.

Söz konusu araştırma çalışmasını önümüzdeki aylarda Siyasi Parti Genel Başkanları,Ulusal Medya ve Paydaşlarımız olan Yerel Medya  ile paylaşarak Kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Sedat ERİŞ

SESA Düşünce Yönetim Kurulu Başkanı

ARAŞTIRMANIN ÖN BİLGİLERİ

**** ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE HEDEFİ

**** ARAŞTIRMANIN GEREKÇESİ

**** ARAŞTIRMANIN YÖNTEMLERİ

**** ARAŞTIRMA KONU BAŞLIKLARI

1-SİYASİ PARTİ TEŞKİLATLARININ BÖLGE İLLERİNDEKİ DURUMU

2-GENÇLERİN SİYASİ PARTİLERE BAKIŞ AÇISI

3-SEÇMENİN KAFASINDAKİ SORULAR

4-KÜRT SEÇMENLERİNİN POZİSYONU

5-ANKETLERİN ETKİSİ

6-MEDYANIN TOPLUM ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİ

7-PARTİ LİDERLERİNİN SÖYLEM VE STRATEJİLERİNİN HALKTAKİ KARŞILIĞI

**** ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE SİYASİ PARTİLERİN YOL HARİTASI

1-‘NE YAPILMALI !’,

2-‘SEÇMEN NE DİYOR?’,

3-‘NASIL BİR SÖYLEM GELİŞTİRİLİRSE ETKİLİ OLUR?’

**** 2023 SEÇİMLERİ SÜRESİNCE OLASI RİSKLER-TEHLİKELER

**** SEÇİME KATILIM

**** KONJONKTÜREL GELİŞMELERİN SEÇİME ETKİSİ

**** “ULUSLARARASI GELİŞMELERE” VE “TÜRKİYE’YE YAPILAN DIŞ MÜDAHALELERİN SEÇİME ETKİSİ

 **** KARARSIZ SEÇMEN

**** KÜSKÜNLER

**** YURT DIŞI OYLARIN SEÇİME ETKİSİ

**** PARTİ AİDİYETİ

**** METROPOL KENTLERİN DURUMU

**** ADAYLAR

**** SON DEĞERLENDİRME

 

 

 


Yazdır