ARAŞTIRMA-Yeni Enerji Kaynakları-BİYOENERJİ

Makaleler Gösterim: 178

 

İnsanoğlu gezegenimizde var olan enerji stoklarını hızla tüketmeye devam ediyor.

Dünyadaki enerji kaynak stoklarının kaç yıl daha insanoğlunun emrinde olacağı şimdilerden hesap edilmeye başlandı. Kimi Batılı bilim adamları insanoğlunun har vurup harman savurduğu doğal enerji kaynaklarının en fazla 50 yıl daha kullanılabileceğini söylerken Asyalı bilim adamları enerji kaynaklarının plansız ve programsız tüketiminin hızla artacağını ve ancak 40 yıl sonra dünyada doğal enerji kaynaklarında tükenmenin olacağını varsaymaktadırlar.

Dünyada insanoğlunun doğal enerji sıkıntısı çekmemesi adına özellikle üniversiteler ve araştırma laboratuvarlarında yoğun bir arayış ve araştırma başlamış durumda.

Sanayileşmiş bu ülkelerin enerjiye duyduğu ihtiyaç diğer ülkelere nazaran daha fazla olduğundan sanayileşmiş ülkeler yeni enerji kaynakları bulma konusunda büyük araştırma geliştirme üniteleri kurarak milyarlarca doları bu çalışmalara ayırmaktalar.

Tabi bu arada bir şehir efsanesi olarak Batılı güçlerin petrolün yerine geçen bir madeni doğada bulduğu bu doğal madenin rezerv olarak Ortadoğu coğrafyasında yoğun bulunduğu bu nedenle bölgedeki ülkelerde yoğun bir iç savaş başlatarak batılı emperyalizmin bu ülkelere çökerek bu hammaddeyi ele geçirmek isteği olduğu dillendirilmekte.

Enerji alanında su, rüzgâr, güneş, toprak, gübre gibi yeni maddeler kullanılmaya başlandı.

Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülke. Dolayısıyla enerji büyük bir ihtiyaç.

Biyoenerji tesisleri havyan atıklarını ve özellikle hayvan dışkılarını elektriğe dönüştürüyor. Bir büyükbaş hayvan günde 60 kg dolayında dışkı veriyor. Bu dışkılardan Enerji üretiliyor...

Hayvan dışkıları önce havuzlarda toplanıyor. Sonra, taşıma araçlarıyla enerji üretim tesislerine ulaştırılıyor. Dışkılar enerji üretim tesislerindeki özel depolarda 39°C ısı altında 40 gün çürütülüyor. Çürüyen dışkılar metan ve karbondioksit gazı çıkarıyor. Bu gazlar, benzin ve mazot motoru nasıl çalıştırırsa benzer şekilde enerji tesislerinin motorlarını çalıştırıyor. Çalışan motorlar elektrik üretiyor. Elektrik üretirken motorları soğutmak için kullanılan sular ısınınca 90°C sıcaklıktaki bu su, enerji tesisinin çevresinde bulunan üretim tesislerinde değerlendiriliyor.

Elektrik elde edilirken yakılan gaz bacadan çıkarken değerlendiriliyor. Bu gazdan yüksek sıcaklıkta buhar elde ediliyor. Bu buhar da üretim tesislerinde değerlendiriliyor.
Gene bitmedi, gazıyla elektrik jeneratörlerini döndüren hayvan dışkıları, gazı bittikten sonra özel işlemlerden geçirilerek gübreye dönüştürülüyor. Gazı alınmış dışkının beşte biri katı gübre, kalanı sıvı gübre haline getiriliyor.

Katı gübre çok değerlidir.  Sıvı gübre belli süre dinlendirildikten sonra arazi ıslahında, organik katkı maddesi olarak değerlendiriliyor.
Biyoenerjiden elektrik elde edilen tesislerin 1 megavat kurulu gücü 1 - 3 milyon dolar yatırım gerektiriyor. Biyoenerji tesislerinden üretilen elektrik, ana sisteme verildiğinde devlet kilovatına 13.3 sent gibi teşvikli bir tarife uyguluyor.

Devletin son yıllarda biyoenerji sektörüne desteği geçmiş yıllara nazaran iyi durumda ama biyoenerji alanında Rusya ve bazı AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında yeterli seviyede değil.

Biyoenerji sektörünün yararlı olduğu konusunda toplumu bilinçlendirecek anlatımlara ihtiyaç var.

Çünkü enerji sektörü dâhil tüm ekonomik faaliyetlerde arz talep çok önemli. Arz talep denkleminde dengeyi sağlamak ancak o toplumun bilinçlenmesiyle mümkün olacaktır.

 

Yazdır