2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim Öncesi 40 BAŞLIKTA TOPLUMSAL PSİKOLOJİYE BAKIŞ-- İKİNCİ BÖLÜM

Makaleler Gösterim: 420

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim Öncesi 40 BAŞLIKTA TOPLUMSAL PSİKOLOJİYE  BAKIŞ SESA -DÜŞÜNCE  --SİYASET-EKONOMİ-STRATEJİ-ARAŞTIRMA Nisan 2021 : Bu raporda yazılan bilgiler, veriler SESA Düşünce Oluşumunun izni olmadan basılamaz,  alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

19-Toplumun büyük bir çoğunluğu şu anda ülkenin erken bir seçime gitmesini gereksiz ve zamansız bulmaktadır.

20--Aktif siyaset içindeki patilerin bölünme süreçlerinin devam etmesi kemikleşmiş seçmenler üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

21-Ilımlı ve oyunu ipotek etmeyen seçmen ise partiler içindeki kopuşlardan veya yeni kurulmuş partilerin durumuyla ilgili şu sorulara cevap aramakla meşguldür.

A-Bazı kişilerin Partisinden ayrılma gerekçeleri fikirsel ve ilkesel mi?

B-Bu politik kimliklerin Ortaya koyduğu farklı ve yeni bir söylem var mı?

C Yeni kurulan partilerin bir ideolojisi bulunuyor mu?

D-Yeni kurulan partilerin Kadroları güçlü, donanımlı ve liyakat sahibi mi?

E- Yeni kurulan partilerin Ülkenin geleceği için nasıl bir vizyonu ve politikası var?

F- Yeni kurulan partiler İlk bakışta insana güven veriyor mu?

22- Seçmenin (% 51) kesimi AK Parti’nin en güçlü dayanağı olan GÜVEN noktasının erozyona uğradığını ve son yaşananlarla birlikte artık güven eşiği tehlike sınırına kadar indiğine inanmaktadır.

23- Türkiye’de seçmen bir partiye ya da lidere güvenirse kolay kolay ondan vazgeçmez. O parti ya da lider hata yaptıkça, sözünden döndükçe, siyasette tutarsızlıklar gösterdikçe, başarısız politikalar izledikçe, halkın güveni sarsılır ve güven eşiği aşılıp, güvensizlik hattına girilir.

24- Seçmen bugünkü politik ortama şöyle bakıyor: ‘Siyaseten çelişkili ve istikrarsız bir sürecin içindeyiz’

25- Seçmen siyasette, Kargaşa, çelişki, tuhaflık, istikrarsızlık istemiyor. Siyasi noktada  'değişen şartlara göre politika belirlemek' diye bir mantık üretmeye oy verecekler tepki duymaktadır.

26- Seçmenin (% 45) bütün siyasi partilerin fikir üretemediğine inanıyor.

27- Seçmen Aydınlar, entelektüeller, akademisyenler, ilim adamları ve gazetecilerin düştüğümüz bu politik kaostan çıkmak için bir çaba göstermediğini düşünüyor.

28-Yıllardır seçmen, ‘Siyasi partiler neticede çıkar amaçlı kurulan organizasyonlardır. Zaman içinde etik olarak erozyona uğrarlar ve güç kazandıkça yozlaşma yaşarlar. Bunun önüne geçmek çok zordur’. Düşüncesine sahiptir.

29- SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde siyasi partilerin ‘Toplumun nabzını yakalamak’ ya da ‘milletin dilinden anlamak’ doğru siyasal iletişim kurgusu yapamadıkları gözlemlenmiştir.

30- 2023 Seçim öncesinde muhalefet kesiminin kendi içinde bütüncül ve uzun vadeli bir stratejisinin olmadığı inancı seçmenin zihin dünyasında uç vermeye başlamıştır.

31-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde politik bakımından şartların değiştiğini, algıların değiştiğini, ilişkiler değiştiğini, siyasi atmosfer değiştiğini ve bu nedenle daha önce savunulan fikirlerin şimdi zor savunulduğunu tespit etti.

32-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde seçmenlerin zihinsel olarak herkesin aşırı politize olduğunu gözlemledi.

33-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde oy kullanacak tüm toplumsal kesimlerin siyasi noktada fikir üreten, zihin açıcı yeni sözler söyleyen, yol gösterici düşünceler açıklayan, heyecanlandıran buluşlar yapan politik aktörlere, partilere ilgi duyduğunu belirledi.

34-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde siyasi noktada gerçek sokakta, halkın arasında gizlidir sonucuna ulaştı.

35-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde ilk kez seçmen olacak yeni nesil genç kuşağın ‘Soruları, kaygıları, sitemleri, itirazları, üzüntüleri, talepleri’ olduğunu tespit etti.

36-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde ilk kez seçmen olacak yeni nesil genç kuşağın psikolojik açıdan çok sık umutsuzluk içine düştüğünü belirledi.

37-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde ilk kez seçmen olacak ve siyasete hevesli yeni nesil genç kuşağın politik Yarışın adaletli olmadığına dair itirazları var.

38-SESA Düşünce oluşumu 2023 Seçim öncesinde yaptığı saha analizlerinde ilk kez seçmen olacak ve siyasete hevesli yeni nesil genç kuşak, siyasette Ankara’da çok fazla tanıdıkları olmadığını. Onları destekleyecek biri olmayınca şanslarının hiç olmadığını düşünüyorlar. Böylece politik noktada umutsuzluk bulutu üzerlerine çökmektedir.

39-Seçmen siyasi partilerin politik mücadelesinde bulanık iddia ortaya atmak, muhtelif duyumları gerçek gibi sunmak, algı yönetimine oynamak stratejilerine itibar etmiyor

40- 2023 Seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin büyük bir bölümü (% 93) bu zorlu coğrafyada ilelebet var olabilmek için iç barışın ve toplumsal huzurun korunmasını gerekli ve lüzumlu görüyor.

  

 

Yazdır